Aantal burn-outs zeer sterk gestegen

Het aantal burn-outs is fors gestegen. 15 procent van de Nederlandse vrouwen zegt een burn-out te hebben of te hebben gehad. Twee jaar geleden was dit nog 9,4 procent. Het aantal opgebrande of overspannen mannen steeg in diezelfde periode van 6 naar 9 procent. (bron: de Volkskrant)

Vorige week had ik een coachgesprek met een vrouw in de bloei van haar leven, die herstellende is van een burn-out. Ze is een aantal uren per dag weer aan het werk. De gemeente waar zij werkzaam is, gaat werken volgens de werkwijze van het Opgaven gestuurd werken. Daarvoor wordt bij alle werknemers in kaart gebracht waar hun talenten liggen en welke rol in een opgaveteam hen het beste past, gezien deze talenten. Als TMA Talent coach bij JOE, Jouw Ontwikkeling Eerst heb ik al vele gesprekken gevoerd met werknemers over hen talenten. Het is mooi en dankbaar werk om mensen inzicht in zichzelf te mogen geven, zodat ze helder krijgen waar ze goed in zijn en waarom ze doen zoals ze doen.

De reden voor het gesprek met deze vrouw was een bijzondere. Een van de waardevolle extra’s van de TMA Talentscan is dat de consistentie wordt gemeten; geeft iemand op de zelfde soort vragen dezelfde antwoorden. Een te lage consistentie heeft vaak als reden dat iemand probeert anders te zijn, dan hij of zij werkelijk is. De standaard procedure is dat bij een te lage consistentie het gesprek wordt uitgesteld en dat de medewerker de scan opnieuw invult. In het telefoongesprek met de vrouw nav de lage consistentie, vertelde zij mij over haar burn-out. Luisterend naar wat zij vertelde, heb ik haar heel intuïtief voorgesteld om het gesprek toch te doen. Met als doel het een meetpunt te laten zijn voor waar ze nu staat en te onderzoeken met welke bril op ze naar zichzelf heeft gekeken bij het invullen van de scan. Wat kunnen we uit de scan halen zoals je dat nu hebt ingevuld dat bij kan dragen aan herstel.

Als snel kwam in het gesprek naar voren waar de knelpunten in haar huidige functie zitten en waar deze niet aansluit bij wie zij is. Haar talenten dat ze heel goed naar haar eigen functioneren kan kijken, zich verantwoordelijke voelt, empatisch en invoelend is en graag hulp willen verlenen, ervaarde ze zelf als lastig om mee te dealen, zeker in de huidige situatie. Daarom wilde ze liever afstandelijk en minder empatisch zijn. Met deze bril op had ze de scan ingevuld. Samen hebben we gekeken naar de valkuilen van de talenten en hoe zij daar uit kan blijven. Ook hebben we onderzocht welke elementen er in een functie zitten die beter bij haar past. Hoe kan zij haar talenten inzetten, trouw blijven aan wie ze werkelijk is én haar grenzen bewaken zodat ze helemaal in haar kracht kan gaan staan.

Mijn ervaring is dat je niet kunt verloochen wie je bent. Ergens in je is een deel dat altijd weet wie je werkelijk bent. Je gevoel is het “spreekorgaan” van dit deel en het laat je weten als je iets doet wat niet bij je past. We hebben ook allemaal de stem van de criticus en van het geweten in ons, ons eigen geweten en dat van onze voorouders. (H)erkennen wat je gevoel je wil vertellen, is waar we nog al eens de mist in gaan met onszelf. Daardoor doen veel mensen dingen die eigenlijk niet bij ze passen maar waarvan ze vinden dat ze het moeten doen, om wat voor reden dan ook.

Je gevoel tot trouwe bondgenoot en je belangrijkste adviseur maken, maakt je leven een stuk aangenamer. Succes hebben en gelukkig zijn zit vooral in minder én de juiste dingen doen. Het begint bij ont-moeten, jezelf met compassie waarnemen en dan ont-wikkelen, nieuwsgierig laagje na laagje er af halen om zo je ware aard te ont-dekken. Paarden zijn in het proces van ont-wikkelen prachtige spiegels die je zonder oordeel laten ervaren hoe je dingen doet. Paarden prikken moeiteloos door al je laagjes heen en reageren direct als je contact maakt met wie je werkelijk bent.

Je TMA talenten mee de bak in nemen en naar je talenten kijken met de feedback van het paard geeft heel veel inzicht in de rol en de positie van een talent in jouw leven. Je bent van harte welkom om kennis te komen maken met de wijsheid van de paarden. Dat kan in een inviduele sessie of door deel te nemen aan een inspiratiesessie of de workshop Talent Inzicht.

In de agenda op Horsesjoe.nl vind je de data hiervan.