Jouw Talent door de ogen van een paard

Een bijzonder manier om eens naar je talenten te kijken is door middel van een coachsessie met een paard. Al vele malen heb ik gezien hoe verrassend eenvoudig een coachee inzicht kreeg in hoe verder te gaan met een vraag/belemmering/uitdaging in zijn of haar leven, door de functie en de plek van de talenten letterlijk vorm en een plaats te geven.

Hoe werkt zo’n coachsessie? 

De coachee kiest drie á vier talenten uit die te maken hebben met de vraag waar de coachee naar wil kijken. Dat kan zijn het talent in z’n kracht, maar ook als de valkuil bij het talent. Kort geleden heb ik nog een hele mooie coachsessie mogen begeleiden waarin talenten centraal stonden. Bram, de coachee, is een perfectionist en het is snel onzeker over zijn prestaties. Hij stelt hoge eisen aan wat hij doet. Hoe vaak mensen ook tegen hem zeggen dat hij het goed doet, het blijft moeilijk voor hem om dat te geloven. Ook baalt hij ervan dat hij steeds op zoek lijkt naar bevestiging van anderen.

Bram kiest zijn talenten op de drijfveren Eigenwaarde, Stressbestendigheid en druk en Aanzienbehoefte uit om op te stellen. De gekozen talenten krijgen vorm door uit een bak met materialen een voorwerp te kiezen dat het talent representeert en een plaats door het voorwerp ergens neer te leggen in de bak. Ook kiest de coachee een voorwerp voor zichzelf.

Het paard loopt gedurende de coachsessie los in de bak. Samen met de coachee kijk ik naar de gekozen voorwerpen, naar de plaats die ze gekregen hebben en hoe ze gepositioneerd zijn ten opzichte van elkaar. Vandaar uit kijken we naar de wijze waarop de talenten zich tonen in het dagelijks leven van de coachee en welke rol ze hebben. Terwijl ik met Bram in gesprek ben, gooit het paard de emmer die voor zijn eigenwaarde staat omver. “Zo gemakkelijk gaat mijn eigenwaarde dus onderuit” zegt Bram in reactie op wat het paard doet. Gedecideerd loopt Bram naar het emmertje, zet het weer rechtop en gooit het vol met zand. “Zo staat het een stuk steviger” is zijn toelichting op wat hij gedaan heeft. Enige tijd na de sessie spreek ik Bram en hij had de coachsessie als verrassend helder ervaren, zo eenvoudig als hij inzichten had gekregen door op deze manier naar zijn talenten te kijken. Het had hem geholpen om steviger te staan en meer in zichzelf te geloven.

Waarom met een paard, wat doet het paard in zo’n coachsessie? 

Een paard is een kuddedier en het welzijn van de groep als geheel is belangrijk voor het welzijn van het paard als individu. Paarden kunnen goed voelen wat er speelt in de kudde en in de omgeving; kunnen ze rustig doorgaan met eten of dreigt er gevaar en moeten ze vluchten of vechten. Het vermogen om te kunnen voelen dat de druk omhoog gaat als er gevaar (= stress) dreigt, is heel belangrijk voor paarden. Hun leven kan er letterlijk van afhangen als ze niet op de juist manier reageren.

Voor paarden maakt een mens onderdeel uit van hun kudde en ze voelen dus ook de druk die er bij een mens is. Wij mensen voelen net zo goed als paarden, alleen zijn we ons daarvan veel minder bewust en hebben we afgeleerd te vertrouwen op wat we voelen. We gebruiken woorden en die halen ons uit het gevoel en brengen ons naar het denken, naar ons hoofd.

Kan ik met jou een veilige kudde vormen, is het eerste dat een paard zich afvraagt als het een mens ontmoet; kan ik me met jou verbinden. Wat is mijn positie ten opzichte van jou; ben ik of jij hoger in rangorde, is het volgende dat het paard zich afvraagt, wie heeft de leiding van ons twee, wil ik jou volgen?

Deze eigenschappen van een paard vormen de spiegel die het paard ons voorhoudt en waar ik in een coachsessie mee werk. Het paard voelt wat er bij de coachee van binnen gebeurt en laat door zijn reactie zien hoeveel druk dan wel verbinding het ervaart. Als er bij de coachee een verandering plaatsvindt waardoor de druk afneemt, bijvoorbeeld door een inzicht dat verworven wordt, doordat een gedachte losgelaten wordt, een gevoel of emotie toegelaten wordt, zal het paard daar direct op reageren. Andersom geldt dat natuurlijk ook; wordt de druk hoger, dan reageert het paard daar ook op.

Door wat de paarden mij hebben laten zien en ervaren, ben ik veel bewuster geworden van de dialoog die er in mij gaande is. Als logisch gevolg daarvan, is hoe ik omga met de wereld om mij heen ook heel erg verandert. Ik ervaar het leven als veel eenvoudiger, met minder stress. Nu kan ik meer aanwezig zijn in het hier en nu en genieten van wat het leven me dagelijks brengt.

Een coachsessie met een paard kan verrassend eenvoudig inzicht geven in waar jij tegenaan loopt. Wil jij ook een keer met je TMA aan de bak in de bak, om te ervaren hoe jij jouw talenten optimaal in kunt zetten? Mail dan naar wilma@jouwontwikkelingeerst.nl of bel Wilma 06-83968183.