Gastblog

De ervaring van Karin van een coachsessie met de paarden en coach Wilma

Het was mijn wens om in verbinding te gaan met mezelf. Daarvoor was het nodig om helder te krijgen waar ik nu sta en in hoeverre mijn ouders daar invloed op hebben gehad. Om dat uit te zoeken ben ik naar Wilma gegaan en hebben we gekeken wat paarden coaching daar aan bij zou kunnen dragen. Uit het voorgesprek kwam de conclusie dat mijn moeder staat voor dominant en krachtig en mijn vader staat voor zacht en klein. Dominant en krachtig voelt voor mij hard. Klein en onzeker voelt voor mij zacht, zwak. Ik heb echter beide kanten in me. Het is mijn behoefte om met beide stukken de verbinding aan te gaan.

Wilma adviseerde om met die mindset de wei in te gaan en te zien en te ervaren wat de paarden met me deden. Toen we de wei inliepen, zag ik twee kleine pony’s, een groot wit paard en een wat kleiner zwart paard. Wilma wees mij erop dat de pony’s het samen prima voor elkaar hadden en elkaar af en toe aanraakten. De pony’s lieten mij hiermee zien dat ze op een zachte manier met elkaar in verbinding waren en daar werd ik blij van. Vervolgens kwam het grote paard naar mij toe. Op de vraag van Wilma wat ik zou willen vertelde ik haar dat ik de behoefte had om haar aan te lijnen en met haar te gaan lopen. Zij stond voor mij op dat moment voor het stuk kracht en daar wilde ik de verbinding mee aangaan. Wilma stimuleerde mij om het paard aan te lijnen. De manier waarop ik het paard benaderde was in eerste instantie zacht en ze volgde gedwee. Wilma vroeg mij hoe dat voor mij was om het op deze manier te doen. Ik vertelde haar dat ik het eerst wel fijn vond dat volgzame gedrag maar dat ik haar graag wat krachtiger wilde benaderen. Ik werd door Wilma gestimuleerd om dat te doen en vervolgde mijn weg. Het gaf me een heel krachtig gevoel om op deze manier met het paard in verbinding te zijn. Het voelde veel gelijkwaardiger als de eerste keer en leerde me dat ik in mijn kracht mag gaan staan..

Van Wilma hoorde ik vervolgens dat het kleinere paard altijd erg op zichzelf was geweest en nooit toenadering zocht. Toen ik echter met het grote paard mijn weg in de wei vervolgde liep het kleine paard op een afstandje mee. Wilma wees hierop en dat gaf een mooi inzicht. We hebben de sessie nabesproken en kwamen tot het volgende. Het grote paard staat voor mijn moeder, het kleine paard staat voor mijn vader. Tijdens deze coachsessie heb ik de verbinding met het zachte van mijn vader aan kunnen gaan. Ik ben echter ook de verbinding met de kracht mijn moeder aangegaan zonder dat daar nog een oordeel op zit. Het inzicht dat ik verkregen heb is dat ik zowel zacht als krachtig kan en mag zijn.

De coachsessie met Wilma heeft er toe geleid dat ik in mezelf de verbinding heb kunnen leggen met de zachte kant van mijn vader en de krachtige kant van mijn moeder. Ik weet dat ik beiden in me heb en in kan zetten. Ook de relatie met mijn ouders is hierdoor in een ander daglicht gekomen. Op een open, rustige, liefdevolle en uitnodigende wijze wist Wilma me te stimuleren om in de wei datgene te doen wat nodig was om deze inzichten naar boven te halen. Haar feedback tijdens en na de sessie heeft me deze inzichten gegeven. Ik ben er  heel erg blij mee.

Ontvang gratis vijf adviezen voor een ontspannen en zinvol leven